Akce Novinka Tip
Kód: 162

Záznam konference PE CON 2023 včetně sborníku

1 198 Kč
Skladem

Záznam PRO-ENERGY konference z roku 2023

Kategorie: PRO-ENERGY CON

Program

PROGRAM KONFERENCE 9.11.2023

8:00 – 10:00 – registrace 

10:00 – 10:05 –  hlavní moderátor: Ivo Apfel 

 

I. blok – Poskytování flexibility a role agregátora v řízení elektrizační soustavy

10:05 – 11:30 – Panelová diskuse

Moderátor: Mgr. Jan Fousek, výkonný ředitel, AKU-BAT 

Úvodní prezentace: Ing. Martin Kašák, LL.M. , ředitel sekce Energetický trh, ČEPS 

 

Noví hráči na elektrotechnickém trhu, čítající mnoho malých a obtížně řiditelných zdrojů připojených do soustavy, znamenají přenastavení tržního prostředí v elektroenergetice. Jaké jsou a budou „best practices“ v oblasti agregace a poskytování a řízení flexibility? Jaké nové technologické výzvy a změny v myšlení a chování účastníků trhu lze očekávat v nejbližším období? 

 

Panelisté:

 • Stanislav Chvála, CEO, Nano Energies 
 • Ing. Jan Kanta, nezávislý poradce 
 • Ing. Ivan Trup, obchodně-technický ředitel, MicroStep - HDO 
 • Lukáš Dobeš, ředitel TEDOM operation, TEDOM

 

11:30 – 12:00 – přestávka na kávu a malé občerstvení

 

II. blok – Kam kráčí plynárenství?

12:00 – 13:30 – Panelová diskuse

Moderátor: Ing. Veronika Vohlídková, členka představenstva, Česká vodíková technologická platforma z.s. 

Úvodní prezentace: Ing. Martin Slabý, předseda představenstva a CEO, Pražská plynárenská Distribuce; Předseda Rady Českého plynárenského svazu 

                                 Ing. Richard Kvasňovský, výkonný ředitel, Slovenský plynárenský a naftový zväz 

 

Plynárenství je po skoro úplném zastavení dodávek ruského potrubního plynu do Evropy v centru pozornosti energetiků a veřejnosti. Jaké jsou vyhlídky tohoto sektoru ve vazbě na změny přepravních tras, změny chování ve spotřebě zákazníků, ale i s ohledem na dekarbonizaci/náhradu zemního plynu jinými plyny?

 

Panelisté:

 • Ing. Vladimír Kubeček, vedoucí odboru Řízení strategie a business development, ČEPS
 • Tomáš Voltr, vykonný ředitel skupiny EFG, Energy financial group 
 • Mgr. Ján Weiterschütz, MSc., člen správní rady, Národná vodíková asociácia Slovenska - Klaster 

13:30 – 14:30 – přestávka na společný oběd

 

III. blok – ESG rating, snižování uhlíkové stopy a taxonomie na cestě k dekarbonizaci

14:30 – 16:00 – Panelová diskuse 

Moderátor: Ing. Martina Hlavsová, director Power & Utilities, EY Česká republika 

Úvodní prezentace: Ing. Martina Hlavsová, director Power & Utilities, EY Česká republika; Ing. Leoš Gál, Česká technologická platforma pro biopaliva

 

Pravidla ESG a evropské taxonomie lze chápat jako rámec, který obecně říká, kdo kde a jak škodí, ať už z hlediska environmentálního (E), sociálního (S), či porušováním jiných platných pravidel (G). Skrze dostupnost financování a vypsané dotační tituly pak na podnikatele vyvíjí tlak, aby došlo ke změně. Postupná transformace ekonomiky by pak měla vést k dlouhodobě udržitelnému stylu podnikání ve smyslu dopadů na přírodu, ale i na společnost jako takovou.

Je ale rámec ESG a evropské taxonomie investic tím správným a především dostačujícím řešením k dosažení klimatických cílů? Respektují podporovaná opatření dopad do celého hodnotového řetězce? Nechybí mnohdy kontext? Nechybí dialog mezi odborníky (vědci), podnikateli a veřejnou sférou? A nechyní někdy „selský rozum“?

Co musíme udělat pro to, aby byla zachována konkurenceschopnost Evropy? A neujíždí nám vlak? Jak změnit současnou skepsi a neochotu na chuť myslet na příští generace a překročit tak vlastním přístupem časový rámec stávajících ambiciózních dekarbonizačních cílů 2030 a 2050?

Pojďme se společně zamyslet a diskutovat...

 

Panelisté:

 • Ing. Pavel Beran, Head of Energy Projects, Komerční banka 
 • Ing. Leoš Gál, Česká technologická platforma pro biopaliva 
 • Ing. Robert Chrt, manažer pro strategii a business development, Budvar 
 • Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel, Svaz chemického průmyslu 

 

16:00 – 16:30 – přestávka na kávu a malé občerstvení

 

IV. blok – LEX OZE II.-X.?

16:30 – 18:00 – Panelová diskuse 

Moderátor: Ing. Blahoslav Němeček, partner týmu consultingu pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy, EY Česká republika 

Úvodní prezentace: Ing. Blahoslav Němeček, partner týmu consultingu pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy, EY Česká republika 

 

Před dlouho očekávanou kompletní „rekonstrukcí“ celého energetického zákona dochází k řadě dílčích novel energetického zákona. Co přináší a jaký se ještě očekává vývoj? Jak je na tom Slovensko? Dočkáme se stabilního a bezpečného prostředí na investice do nových technologií a zdrojů v energetice?

 

Panelisté:

 • Ing. Ladislav Havel, člen Rady ERÚ 
 • JUDr. Jana Osadská, vedoucí právního odboru, Pražská plynárenská Distribuce 
 • Mgr. Tomáš Siskovič, advokát, AK Poláček & partners 
 • Mgr. Luděk Šikola, partner, AK Doucha Šikola advokáti 

 

18:00 Závěr  1. dne konference

19:00 – společná večeře a raut

 

Program konference 10.11.2023

Exkurze pro zájemce

10:00  12:45

Experimentální agrovoltaika nad vinicí ve Starém Poddvorově, MND 

 

https://www.energy-hub.cz/sk/articles/826323/firma-mnd-stavi-na-hodoninsku-prvni-experimentalni-agrovoltaiku-nad-vinici